1. صفحه نخست
  2. موارد احتیاط مصرف داروی آتروپین

برچسب: موارد احتیاط مصرف داروی آتروپین

دارو شناسی و مکمل ها
آتروپین

آتروپین

داروی آتروپین داروی آتروپین (به انگلیسی: Atropine) از داروهای موجود در ترالی اورژانس است. نام ژنریک: آتروپین سولفات نام تجاری: Atropisol گرفته شده از گیاه: atropa belladonna رده درمانی: آنتی کولینرژیک (پاراسمپاتولیتیک)، واگولیتیک، آنتی آریتمی