1. صفحه نخست
  2. کرونا

دسته بندی: کرونا

کرونا
۱۱ شهرستان استان گیلان در وضعیت زرد قرار دارند

۱۱ شهرستان استان گیلان در وضعیت زرد قرار دارند

۱۱ شهرستان استان گیلان در وضعیت زرد قرار دارند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای ۱۱ شهرستان استان گیلان در وضعیت زرد قرار دارند فردین هاریکاابیان در گفتگو با خبرنگار هاریکا با اشاره به

کرونا
۱۷ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

۱۷ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

۱۷ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای ۱۷ شهرستان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند به گزارش خبر هاریکا، محمد پهلوان کاشی اظهار

کرونا
اوج‌گیری کرونا در سمنان/ ۴ نفر فوت شدند

اوج‌گیری کرونا در سمنان/ ۴ نفر فوت شدند

اوج‌گیری کرونا در سمنان/ ۴ نفر فوت شدند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای اوج‌گیری کرونا در سمنان/ ۴ نفر فوت شدند سعید کسائیان در گفتگو با خبرنگار هاریکا، ضمن بیان اینکه طی دو

کرونا
۱۹۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

۱۹۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

۱۹۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای ۱۹۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند به گزارش خبر هاریکا،

کرونا
۲۵۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

۲۵۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

۲۵۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای ۲۵۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند به گزارش خبر هاریکا،

کرونا
کرونا ۱۳ البرزی را در بیمارستان بستری کرد

کرونا ۱۳ البرزی را در بیمارستان بستری کرد

کرونا ۱۳ البرزی را در بیمارستان بستری کرد به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای کرونا ۱۳ البرزی را در بیمارستان بستری کرد شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا با اشاره به آخرین وضعیت

کرونا
مشهد و ۱۷ شهر استان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند

مشهد و ۱۷ شهر استان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند

مشهد و ۱۷ شهر استان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای مشهد و ۱۷ شهر استان خراسان رضوی در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند به گزارش

کرونا
شیوع گسترده کرونا در استان سمنان/ بیماران بستری افزایش یافتند

شیوع گسترده کرونا در استان سمنان/ بیماران بستری افزایش یافتند

شیوع گسترده کرونا در استان سمنان/ بیماران بستری افزایش یافتند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای شیوع گسترده کرونا در استان سمنان/ بیماران بستری افزایش یافتند خبر هاریکا، گروه استان‌ها؛ همزمان با فرا رسیدن

کرونا
بستری شدن ۱۰۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تابع دانشگاه اهواز

بستری شدن ۱۰۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تابع دانشگاه اهواز

بستری شدن ۱۰۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تابع دانشگاه اهواز به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای بستری شدن ۱۰۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تابع دانشگاه اهواز هاریکاان امین به خبرنگار هاریکا گفت: تعداد بیماران

کرونا
۷۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری هستند

۷۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری هستند

۷۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری هستند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای ۷۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان بستری هستند فردین هاریکاابیان در گفتگو با خبرنگار هاریکا با اشاره به