1. صفحه نخست
  2. کرونا

دسته بندی: کرونا

کرونا
بستری بیماران کرونایی در سمنان افزایش یافت

بستری بیماران کرونایی در سمنان افزایش یافت

بستری بیماران کرونایی در سمنان افزایش یافت به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای بستری بیماران کرونایی در سمنان افزایش یافت کامران قدس در گفتگو با خبرنگار هاریکا، از افزایش بیماران کرونایی در شهرستان‌های تابعه

کرونا
۲۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

۲۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

۲۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای ۲۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند به گزارش خبر هاریکا،

کرونا
۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای ۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند به گزارش خبرنگار هاریکا،

کرونا
سرخه نارنجی ماند/ ۳ شهرستان استان سمنان در وضعیت زرد

سرخه نارنجی ماند/ ۳ شهرستان استان سمنان در وضعیت زرد

سرخه نارنجی ماند/ ۳ شهرستان استان سمنان در وضعیت زرد به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای سرخه نارنجی ماند/ ۳ شهرستان استان سمنان در وضعیت زرد به گزارش خبرنگار هاریکا، طبق اعلام وزارت بهداشت

کرونا
مناطق دارای وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی به ۷ شهر کاهش یافت

مناطق دارای وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی به ۷ شهر کاهش یافت

مناطق دارای وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی به ۷ شهر کاهش یافت به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای مناطق دارای وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی به ۷ شهر کاهش یافت به گزارش

کرونا
شدت کرونا در سمنان/ ۱۷ بیمار بستری شدند

شدت کرونا در سمنان/ ۱۷ بیمار بستری شدند

شدت کرونا در سمنان/ ۱۷ بیمار بستری شدند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای شدت کرونا در سمنان/ ۱۷ بیمار بستری شدند به گزارش خبرنگار هاریکا، کامران قدس ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به

کرونا
هشدار کرونایی در استان سمنان/ سرخه تنها شهرستان نارنجی کشور است

هشدار کرونایی در استان سمنان/ سرخه تنها شهرستان نارنجی کشور است

هشدار کرونایی در استان سمنان/ سرخه تنها شهرستان نارنجی کشور است به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای هشدار کرونایی در استان سمنان/ سرخه تنها شهرستان نارنجی کشور است به گزارش خبرنگار هاریکا، طبق آخرین

کرونا
تعداد شهرهای با وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی افزایش یافت

تعداد شهرهای با وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی افزایش یافت

تعداد شهرهای با وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی افزایش یافت به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای تعداد شهرهای با وضعیت زرد کرونایی در خراسان رضوی افزایش یافت به گزارش خبر هاریکا، محمد پهلوان

کرونا
آمادگی برای مقابله با زیرسویه‌های جدید ویروس کرونا افزایش یابد

آمادگی برای مقابله با زیرسویه‌های جدید ویروس کرونا افزایش یابد

آمادگی برای مقابله با زیرسویه‌های جدید ویروس کرونا افزایش یابد به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای آمادگی برای مقابله با زیرسویه‌های جدید ویروس کرونا افزایش یابد به گزارش خبرنگار هاریکا، محسن افشارچی ظهر شنبه

کرونا
ایجرود، سلطانیه و طارم در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

ایجرود، سلطانیه و طارم در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

ایجرود، سلطانیه و طارم در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند به گزارش دکتر هاریکا در اخبار کرونا محتوای ایجرود، سلطانیه و طارم در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند به گزارش خبرنگار هاریکا، حسن بختیاری ظهر شنبه